วงการแพทย์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ “ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว” เสียชีวิตแล้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผยข่าว การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีรายงานว่า ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery …

วงการแพทย์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ “ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว” เสียชีวิตแล้ว Read More