ทำได้ง่ ายนิดเดียว เตาแก๊ สมีเสียงพรึบพลับ ไ ฟออกไม่ทุกรู..

ทำได้ง่ ายนิดเดียว เตาแก๊ สมีเสียงพรึบพลับ ไ ฟออกไม่ทุกรู

เตาแก๊ สที่ไม่แรงหลายบ้านอาจทำให้ต้องเสียเ งิ นเปลี่ยนหัวแก๊ สใหม่บ่อย ทำให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เมื่อเกิ ดปัญหาแก๊ สติดๆดั บๆ หรือมีไฟที่ออกมาไม่สม่ำเสมก็จะทำให้ปรุงอาหารได้ย ากและคุมความร้อนได้ไม่ดีก็ทำให้การทำอาหารไม่เป็นไปตามต้องการ

สร้างความหงุดหงิดรำคาญใจและไม่สะดวก ยิ่งเป็นร้า นอาหารก็ยิ่งต้องมีความพร้อมของเตาแก๊ สให้ดี วันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาแก๊ สไม่แรงด้วยตัวเองมาฝากกันโดยไม่ต้องซื้อใหม่ทุกครั้งที่มีปัญหา

สาเหตุที่แก๊ สปล่อยแก๊ สออกมาไม่สม่ำเสมอ อาจเกิ ดจากหลายสาเหตุทั้งปัญหารอยรั่ ว มีการโค้งงอทำให้เกิดช่องว่างและทำให้ไฟออกมาไม่ตรงจุดที่ควรออก ช่องว่างนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไม่แรงและไม่สม่ำเสมอ สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้กระดาษฟลอยล์เป็นตัวช่วย

กระดาษฟลอยล์ที่ใช้ ก็คือกระดาษที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆ ที่นำมาใช้รองอาหารหรือห่อป ล า ย่ า งกันนั่นเอง

เริ่มจากการม้วนกระดาษฟลอยล์ ให้ตรงกับความกว้างของช่องว่าง ทั้งเรื่องของเส้นรอบวงก็ให้กะประมาณความย าวรอบวงกลมให้พอดี จากนั้นทำการถอดเตาแก๊ สออก สำหรับหัวแก๊ สที่ถอดออกย า กอาจใช้ค้อนหรือของแข็งๆเคาะเบาๆเพื่อให้สลักขยับออกจากกัน

ซึ่งขั้นตอนนี้ควรทำอ ย่ างเบามือ เพราะอาจทำให้เกิดรอยได้ เมื่อถอดชิ้นส่วนด้านบนออกมาแล้ว ให้ใช้ฟลอยล์ที่เราม้วนไว้ นำไปวางรอบๆรอยแยกและบีบให้เข้าที่ โดยให้เราจัดการทำความสะอาดเศษอาหารที่เาจเกาะติดอยู่ออกเสียก่อนเมื่อใส่กระดาษฟลอยล์เสร็จ

ก็ให้ประกอบชิ้นส่วนเข้าที่พร้อมทดลองเปิดแก๊ สแล้วสังเกตดูว่ายังมีจุดไหนที่ต้องปรับแก้อีกหรือไม่ ก็จัดการขยับให้เข้าที่ อาจบีบวงกระดาษฟลอยล์ให้แน่นขึ้นในจุดที่จำเป็นต้องปรับ

การแก้ไขหัวแก๊ สที่มีปัญหานี้ไม่จำเป็น ที่จะต้องซื้ อใหม่เสมอไป เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดอั น ต ร า ยร้ า ยแรง ขอเพียงลงมือทำด้วยความระมัดระวังและปิดหัวแก๊ สเอาไว้ในระหว่างขั้นตอนการสวมกระดาษฟลอยล์เข้าไป เพียงเท่านี้ ก็สามารถประหยัดเงินไม่ต้องซื้ อหัวแก๊ สใหม่กันบ่อยอีกแล้วนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *