วงการแพทย์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ “ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว” เสียชีวิตแล้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผยข่าว การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีรายงานว่า

ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา

Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery and Liver Transplantation Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, Australia
ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จากแพทยสภา

ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของคนอีสาน นอกจากนี้ยังทำวิจัย เขียนหนังสือ ด้านโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CARI) หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย จากผลงานด้านวิชาการ การวิจัย การรักษาผู้ป่วย อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลโล่เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการร้อย แก่น สาร สินธุ์ (มะเร็งท่อน้ำดี)

จากเขตสุ ข ภ า พ ที่ ๗ กระทรวงสาธารณสุข รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศัลยแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

การจากไปของ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว จึงถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ขอสดุดีคุณงามความดีที่ท่านได้ตรากตรำทำหน้าที่โดยไม่ย่อท้อตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.